OCPI TELEORMAN
Informare publica
Structura OCPI

Conducere OCPI

Atributii OCPI

Informatii publice

Urmarire cerere RGI

Angajare

Declaratii de avere

Transparenta veniturilor- Legea 153

Cadastru
Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Persoane autorizate

Harta judetului Teleorman

Furnizare informatii

Termene prestare servicii

Pentru persoane autorizate
Carte funciara
Lista Notari

Documente specifice
Resurse
Legislatie

Aplicatii

ordine
Ordine ale Ministrului Administratiei si Internelor


Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate


Ordin nr. 174/2010 din 04/08/2010 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin 415 Modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale


Ordin nr. 39/2009 din 06/04/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei


Ordin 133/26.03.2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin 134/26.03.2009 pentru modificare si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentelor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.


Ordinul nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Descarca: (893.46 Kb)


Ordin nr. 349/2004 pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

Descarca: (36.44 Kb)


Ordin nr. 456/2004 privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Descarca: (102.17 Kb)


Ordin nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

Descarca: (35.84 Kb)


Ordin nr. 687/2005 pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

Descarca: (73.41 Kb)


Ordin nr. 798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Descarca: (75.33 Kb)


Ordin nr. 1033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Descarca: (241.11 Kb)


Ordin nr. 1090/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Descarca: (15.59 Kb)


Ordin nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind recep?ia lucr?rilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie ?i teledetec?ie

Descarca: (171.72 Kb)


Ordin nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activit??ii persoanelor fizice ?i juridice autorizate s? realizeze ?i s? verifice lucr?ri de specialitate ?n domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei pe teri

Descarca: (194.29 Kb)


Ordin nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice ?i juridice care pot s? realizeze ?i s? verifice lucr?ri de specialitate ?n domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei pe teritoriul Rom?niei

Descarca: (1.12 Mb)


Ordin nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucr?rilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie ?i teledetec?ie

Descarca: (208.61 Kb)


Ordin nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Descarca: (637.83 Kb)


Ordin nr. 236 din 27.06.07 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 128 din 2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de desfasurate de ANCPI si unitatile subrodonate

Descarca: (92.13 Kb)


Ordin nr. 371 din 2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Monitor Oficial nr. 7 din 04.01.08

Descarca: (699.13 Kb)


Ordin 14 din 24 martie 2008 pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

Descarca: (3.38 Mb)


Ordin nr. 432 din 31.03.08 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile frunizate de ANCPI si unitatile subordonate

Descarca: (160.87 Kb)


Ordin nr. 516 din 19.06.08 pentru modificarea anexei la Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Descarca: (138.35 Kb)


Ordin nr. 596 din 28.08.08 pentru modificarea Ordinului 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Descarca: (145.3 Kb)

Ordin nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Ordin nr.108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, modificat

Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, modificat
Conectare
Utilizator

ParolaTi-ai uitat parola?
Solicita una noua aici.
DGA
Directia Generala Anticoruptie


Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
PNCCF
e-payment

Cumpara servicii on-line ANCPI