OCPI TELEORMAN
Informare publica
Structura OCPI

Conducere OCPI

Atributii OCPI

Informatii publice

Achizitii

Sursele financiare

Urmarire cerere RGI

Angajare

Program de lucru OCPI Teleormn

Program audiente

Declaratii de avere

Transparenta veniturilor- Legea 153

Contact

Cadastru
Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Persoane autorizate

Harta judetului Teleorman

Furnizare informatii

Termene prestare servicii

Pentru persoane autorizate
Carte funciara
Lista Notari

Documente specifice
Resurse
Legislatie

Aplicatii

Precizari
ANUNT COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS in timp real(1/02/2019)

Actualizare date inscrise pe certificatele de autorizare(10/01/2019)

Instructiuni CGXML in caz art.14_al.6_L.7_1996(23/10/2018)

Aplicarea prevederilor Art.9 alin.34 ale art 13 alin 16 din Legea 7/1996 ca modificarilor aduse de OUG 31/2018 (29/05/2018)

Proiect Regulament autorizare (20/01/2017)

Procedura de corectare/rectificare a titlurilor de proprietate intocmite gresit, in cadrul inregistrarii sistematice a imobilelor (10/08/2016)

Procedura de sistare a apartamenterii/condominiului (25/11/2014)

Modul de intocmire a releveelor cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel (29/10/2014)

Referitor la crearea si predarea credentialelor persoanelor fizice autorizate pentru acces online la resursele informatice ale ANCPI (02/10/2014)

minuta Sedintei de lucru din data de 28.07.2014 incheiata intre Agentia Nationale de Cadastru gi Publicitate lmobiliari Si Uniunea Nationale a Notarilor Publici din Romania (25/08/2014)

ORDIN 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara (18/07/2014)

Regulament avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara (18/07/2014)

Tarifare furnizare informatii din baza de date grafica (14/05/2014)

Anexa 1 Furnizare Informatii ( 14/05/2014)

Parc Eolian

Panouri fotovoltaice

Intocmire doc cad la schimbarea categ de folosinta a terenurilor_ neagricol in agricol

Adresa 5969 - 367 DPI Punctul de vedere exprimat de MFP cu privire la_ continutul certificatului de atestare fiscala - UNNPR- Ocpi 42

Informatii publice referitoare la_ proprietarii de terenuri

Precizari cu privire la emiterea Certificate lor de Autorizare

Precizari cu privire la aplicatia TRANSDATRO

Precizari cu privire la anularea numerelor cadastrale

Efectuarea inscrierilor in cartea funciara in baza unor acte juridice care poarta mentiunea conform cu originalul

Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor care alcatuiesc domeniul public al statului

Solicitarea certificatului de urbanism la comasarea imobilelor.pdf

Continutul certificatului fiscal

Intabularea suprafetelor betonatel

Adresa 17225 continutul referatelor de completare

Adresa 16394 Radierea din CF a notarii dreptului de folosinta_ rezultat din contractul de leasing

Adresa 16276 referitoare la cuantumul tarifului aferent inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate

Adresa 13708

Adresa 13415 Informatiile necesare la completarea rubricilor_ aferente tabelului parcelar

Adresa 1232 Solicitare lamuriri privind radierea din ev de_ cad si PI a unei constructii

Adresa 14665 receptia planurilor de situatie necesare emiterii autorizatiei de construire pentru lucari de utilitate publica

Adresa 13325 schimbarea categoriei de folosinta din pasune in arabil

Adresa 14031 lamuriri privind redepunerea unei cereri

Adresa 17135 privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare in cazul cererilor ce au ca obiect "granituirea"
Conectare
Utilizator

ParolaTi-ai uitat parola?
Solicita una noua aici.
DGA
Directia Generala Anticoruptie


Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
PNCCF
e-payment

Cumpara servicii on-line ANCPI
conect

Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
RPL

Recensamantului Populatiei si Locuintelor