OCPI TELEORMAN
Informare publica
Structura OCPI

Conducere OCPI

Atributii OCPI

Informatii publice

Achizitii

Sursele financiare

Urmarire cerere RGI

Angajare

Program de lucru OCPI Teleormn

Program audiente

Declaratii de avere

Transparenta veniturilor- Legea 153

Contact

Cadastru
Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Persoane autorizate

Harta judetului Teleorman

Furnizare informatii

Termene prestare servicii

Pentru persoane autorizate
Carte funciara
Lista Notari

Documente specifice
Resurse
Legislatie

Aplicatii

Atributii OCPI Teleorman
Atributiile Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atributii principale:

 • inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;


 • asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;


 • inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;

 • asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;


 • inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;


 • avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;


 • avizeaza planul urbanistic general;


 • avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;


 • autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;


 • organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;


 • verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;


 • pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;


 • furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;


 • avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.
 • Conectare
  Utilizator

  Parola  Ti-ai uitat parola?
  Solicita una noua aici.
  DGA
  Directia Generala Anticoruptie


  Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
  PNCCF
  e-payment

  Cumpara servicii on-line ANCPI
  conect

  Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
  RPL

  Recensamantului Populatiei si Locuintelor